radnice

Dřívější panský dům byl dne 24. června 2007 oficiálně předán obci Lohsa jako radnice, aby jej využívala jako správní budovu pro obec Lohsa s jejími 15 místními částmi. Z dřívějšího kulturního a hospodářského centra Lohsa se stal areál, který opět nabyl své původní funkce. Správní budova se všemi úřady v souladu s typickými sousedními objekty, jako je kostel, hasičská zbrojnice, tržiště, obchody, gastronomické provozy a obytná zástavba. Centrum obce tím získalo zpět svůj původní charakter. Dokonce i potomci rodu Loebensteinů, poslední majitelé panství Lohsa do roku 1931, nenechali tuto historickou událost bez povšimnutí. Rod Loebensteinů byl koneckonců prvním budovatelem panství Lohsa s jeho objekty a budovami. V mezidobí zažilo toto prostranství se stavbami krušné časy, kdy bylo přeměněno na veřejný majetek a pomalu začalo chátrat. Byly zde zřizovány byty pro přestěhovalce a bylo vytvořeno Zemědělské obchodní družstvo (Bäuerliche Handelsgenossenschaft) se skladovacími prostory. Budova nebyla mezi lety 1945 a 1990 vůbec udržována. Po ukončení hospodářských činností v tomto domě, byla tato budova až do roku 1998 používána jako ubytování pro bezdomovce. Chátrání budovy již nešlo zastavit. V roce 1998 vznikla v hlavách vize budoucího vývoje budovy včetně všech venkovních zařízení. Každý si přál, aby byla tato poskvrna odstraněna a bylo nalezeno nové řešení. Možná demolice panského domu byla však rychle zakázána památkovým úřadem. Stejně tak se nenašli žádní investoři, kteří by s vysokými finančními náklady chtěli opravit celý areál i s ruinou. Tak zůstal dům po mnoho let zcela prázdný a jeho stavební fond se stále více rozpadal. Díky výstavbě radnice byla na tomto místě realizována koncepce územního plánování, kterou mohou stejnou měrou využívat všichni obyvatelé, zaměstnanci státní správy i hosté a návštěvníci. S vlastní radniční síní, nádhernou obřadní síní a sněmovní síní s restaurovaným klenutým stropem byly realizovány nejen sny, ale mohly být také vytvořeny světlé kancelářské prostory a lepší přístup pro obyvatele, jako například vybudování výtahu.