středisková obec Lohsa (Zjednoćena Gmejna Łaz)

Obec Lohsa byla založena v roce 1994 - vznikla z obce Hermsdorf/Spree s místní částí Weißig, obce Steinitz s tehdejšími územními částmi Kolbitz a Neu Steinitz, obce Weißkollm s místními částmi Riegel, Tiegling a Dreiweibern, obce Litschen s místními částmi Driewitz, Friedersdorf, z tehdejší územní části Neu Friedersdorf, Mortka a obce Bärwalde, která je dnes místní částí obce Boxberg, i ze samotné  Lohsa.

Napřed byly do obce Lohsa dne 1. dubna 1938 začleněny obce Dreiweibern a Ratzen s místní částí Kolpen a současně se část Scheibe stala součástí obce Riegel.

1. ledna 1996 se přidružila místní část Lippen z obce Uhyst. Obec Bärwalde byla rozdělena podle její infrastrukturální a geografické blízkosti od Boxberg.

Po zániku obce Knappensee mohly být 1. ledna 2005 začleněny její části Groß Särchen a Koblenz. Místní část Wartha rovněž patřící ke Knappensee přešla k obci Königswartha.

Obec Lohsa se svými patnácti místními částmi Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Groß Särchen, Hermsdorf/Spree, Koblenz, Lippen, Litschen, Lohsa, Mortka, Riegel, Steinitz, Tiegling, Weißig a Weißkollm s přibližně 6 000 obyvateli leží na severovýchodě okresu Budyšín (Bautzen) ve Svobodném státě Sasko. Díky své rozloze 134 km² je druhou největší okresní obcí Svobodného státu Sasko.

Dvojjazyčná obec se nachází v malebné krajině uprostřed Lužických jezer (Lausitzer Seenland) a vřesovišť a rybníků „Lausitzer Heide- und Teichlandschaft“. Na velkých částech území obce, ve kterých až do začátku 90. let probíhala těžba hnědého uhlí, vznikla v důsledku zaplavení povrchových dolů skutečná jezerní krajina. Na severu se nachází jezero Dreiweiberner See, na jihozápadě jezero Silbersee a na západě jezero Knappensee.

Každá jednotlivá část obce Lohsa má širokou škálu tradic a zvyků. Tyto tradice a zvyky byly až do dnešní doby předávány z jedné generace na druhou a pečlivě udržovány. Můžeme být hrdi na velký počet aktivních spolků.

Pro vaši aktivní dovolenou máte přímo před domovními dveřmi k dispozici rozsáhlou síť cyklistických a turistických stezek se zpevněným povrchem a vyznačenými trasami.